Momentálne sa nachádzate:Návody a články » Disky AEZ

Disky AEZ

Vývoj modelov diskov

Počítačové modelovanie

História disku začína navrhnutím jeho designu. Najskôr je vypracovaná špecifikácia designu, ktorá obsahuje základné definície, optické predstavy designu a technické štruktúry disku (jedno, dvoj a viacdielne disky). K tomuto zámeru je zhotovený k posúdeniu v špeciálnom CAD software prvý 3D model. V tomto software môže byť disk po prvýkrát posudzovaný trojdimenzionálne a môžu sa na ňom previesť rôzne vylepšenia.

Skúška napätia disku

Zaťaženie lúčov

Enormné zaťaženie - ktoré vlastne v praxi nemôže ani nastať – sa vytvára na 3D modeli disku pomocou počítačovej simulácie a vypočítava sa napätie a tvarovanie disku. Počítač znázorňuje zmeny disku pomocou rôznych farieb. Oblasti s najväčším zaťažením sa zobrazujú červeno, naproti tomu oblasti bez akéhokoľvek zaťaženia sú zobrazené na zeleno.

Formovanie lúčov

V tejto skúške sa na 3D modely disku skúša tvarovanie vo vnútri stredovej časti lúča. Aj tu sú vidieť kritické oblasti, ktoré sa následne korigujú pozmenením designu.

Finálna skúška disku

V tejto skúške sa 3D model tak dlho modifikuje a optimalizuje, pokiaľ sa na disku nevyskytnú žiadne kritické zaťaženia. Takto je disk dimenzovaný na najväčšiu záťaž. Pre vodičov to znamená bezpečie pri prevádzke a nám zaručuje, že vyrobíme vysoko kvalitný výrobok.

Skúšky TÜV

Každý disk výrobcu AEZ je samozrejme preskúšaný v skúšobnom ústave TÜV a tým je na dlhé roky zaručená vysoká bezpečnosť v cestnej prevádzke.

Najdôležitejšími skúškami v skúšobni TÜV sú:

    * ohybná krútiaca skúška
    * pojazdná skúška
    * nárazová skúška (Impact test )
    * testovacia jazda 

Ohybná krútiaca skúška
Behom tejto skúšky sa simulujú bočné sily pôsobiace na disk pri prejazde zákruty. Každý disk z ľahkej zliatiny
sa na skúšobný stroj pripevňuje pomocou prítlačného krúžku k vnútornému okraju ráfika a tak naň pôsobí cez dosadaciu plochu disku krútiaci ohybný moment.

Pojazdná skúška
V tejto skúške sa simuluje pôsobenie síl na disk pri jazde smerom dopredu a pri prejazde zákruty.

Nárazová skúška (Impact test )
Táto skúška simuluje kontakt s hranou obrubníka. Tu sa narazí klinovitým kladivom jedenkrát na lúč a jedenkrát na ventil.

Testovacia jazda
Behom tejto skúšky sa každé na trhu nachádzajúce vozidlo testuje s rôznymi diskami.
Tu sa určuje zális (ET), pneumatiky a podmienky prevádzky pre jednotlivé disky a pneumatiky. 

Kovanie

Kovanie je tvarovací postup bez rezania v zahriatom pevnom stave. Takzvané „výlisky“ sú hliníkové valce o priemere asi 30cm a výške 60cm . Vďaka vysokému tlaku a vysokej teplote sa výlisok vytlačí do určeného tvaru, ktorý je daný matricami. Toto sa deje v troch krokoch s viac čí menej vyznačenými tvarmi (matricami). Matrice sú upnuté v kovacom lisovníku a sú stlačované uzavieracím tlakom v hodnote 5000-8000t . Kompresiou materiálu pri tvarovaní (kovaní) sa zvyšuje hustota materiálu, pričom maximálna nosnosť sa zvyšuje ešte viac! Pri kovaní sa používa bezkremíková zliatina hliníku, tým je možné povrch vyleštiť k extrémne lesklému povrchu. Tento lesk sa nestratí po nalakovaní akrylátovým lakom, ktorý naopak chráni pred vplyvom okolitého prostredia a poškriabaním. Vrstva akrylátového laku nevyžaduje žiadne dodatočné leštenie. Toto leštenie by ani nebolo možné.

Výrobný proces

Obrábanie kovaním
Pred každým pracovným krokom sa polotovar ohreje na cca. 400°C. 

Mechanické obrábanie
Doposiaľ všetky výrobné procesy boli prevádzané priamo v kovárni. Pre ďalšie pracovné kroky si extrémne vysoké požiadavky na kvalitu vyžiadali využitie vlastných špecialistov na obrábanie. S extrémne jemným náradím sa disk osústruží na všetkých stranách na miery požadované firmou AEZ a vyfrézuje na design, ktorý je určený designerským tímom firmy AEZ.
Následne sa disk ručne vyleští do vysokého lesku na prednej aj vnútornej strane. Výroba disku sa uzavrie krycím náterom povrchu a to pomocou tekutého akrylátového laku.

Zhrnutie
Kovaním sa dosiahne vďaka vyššie popísaným vlastnostiam materiálu a nízkej hmotnosti disku lepších brzdných vlastností a celkového ovládania vozidla. Výroba kovaných diskov je však tiež podstatne drahšia než je tomu u liatych diskov.

Zaobchádzanie s diskami z ľahkých zliatin

Použitie diskov z ľahkých zliatin v zimnej prevádzke

Je nutné vopred upozorniť, že žiadny disk sa nevyrába výlučne pre zimné použitie. Vhodnosť použitia v zime (odolnosť proti soli a štrku) vyplýva z kvality a hrúbky bezfarebného laku. Tu používa AEZ špeciálny vysoko kvalitný lak, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre zaťaženie v zimnej prevádzke.
Tu platí, že je nutné nájsť optimálny kompromis medzi hrúbkou vrstvy a pružnosťou laku. Je tu viacej nenormovaných variant, ako tieto vlastnosti testovať. Najtvrdšou skúškou je určite pádová skúška Januaru.
Zo 4 metrovej výšky sa nechá spadnúť na ráfik cez rúru skrutková matica rozmerov M8, pričom po údere sa nesmie lak roztrieštiť. 

Ochrana proti soli:

Všetky disky výrobcu AEZ musia obstáť v teste v hmlovej soľnej komore. V tejto skúške sa urobí ryha do laku disku a v umelohmotnom kontajneri sa disk postrekuje cca. 300 hodín roztokom kyseliny. Táto skúška preukazuje kvalitu a odolnosť laku. Pokiaľ bezfarebný alebo strieborný lak vykazuje kvalitatívne chyby, potom na styčných miestach "vykvitne".

Snehové reťaze:

Snehové reťaze, predpisovo a včas namontované, nie sú na diskoch výrobcu AEZ v zásade žiadnym problémom.
V závislosti od vozidla sa u AEZ dbá na to, aby vhodnosť použitia snehových reťazí bola tiež zakotvená v TUEV posudkoch. 

Čistenie, starostlivosť a uskladňovanie diskov z ľahkých zliatin

Pre disk z ľahkých zliatin boli vyvinuté špeciálne čistiace prostriedky. V žiadnom prípade sa nesmie používať agresívna chemikália, abrazívne látky apod., tie môžu silno poškodiť vzhľad disku. Pri uskladňovaní napr. v zimnej sezóne by sa malo dbať na to, aby boli disky vyčistené a uskladnené na suchom mieste.